Allt om Fönster

Brandsäkerhet

Som alla plaster utvecklar PVC giftig rök när den brinner, och en vanlig uppfattning är att PVC-fönster är farligare vid en brand än fönster av trä. En undersökning genomförd 1987 vid Lunds Tekniska Högskola visade på flera saker[3]

  • Maximal koncentration av saltsyra i brandgaserna uppstod efter cirka 8 minuter. Denna uppmättes till 14 ppm från PVC-fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta.
  • Temperaturen i testbyggnaden var 800°C efter 2,5 minuter och nådde 1 200°C efter 7 minuter.
  • PVC-fönstren självslocknade efter cirka 10 minuter. Träfönstren måste släckas med vatten efter 30 minuter.
  • Det klor som är naturligt bundet i PVC-molekylen fungerade naturligt brandskyddande.
  • Antändningstemperaturen för styva profiler av PVC är 390°C. Motsvarande för trä är 240°C.
Premium Wordpress Themes