Allt om Fönster

Egenskaper

PVC-fönster har speciella egenskaper som skiljer dem från fönster av andra material. Se tabell.

Material Brandsäkerhet Hållbarhet Underhåll Kostnad Återvinningsmöjligheter
Trä Mycket bra Varierar Hög Hög Låg
PVC Mycket bra Bra Låg Låg Mycket låg
Aluminium Dålig Bra Mycket låg Låg Vanligtvis >95%
Stål Medium Bäst Mycket låg Hög >98%
Fiberglas Mycket bra Mycket bra Mycket låg Hög Medium
Premium Wordpress Themes