Allt om Fönster

Monteringstips

Här har vi skrivit ned några enkla monteringstips.

  1. Börja med att ta bort fönsterfodret både in- och utvändigt. Såga av spikar eller karmskruvar mellan karm och vägg. Lossa kilarna och lyft ur karmen. Genom att såga itu karmen och ta ut den i bitar minimerar du risken att skada fönstersmygen. Rengör fönsteröppningen och kontrollera att virket i väggen är friskt. Byt eventuellt ut rötskadat virke.
  2. Lyft ut fönsterbågen ur karmen. (OBS! Det här gäller inte vridfönster som monteras med karm och båge på en gång.) Lägg kilar i öppningen där karmens bottenstycke ska vila. Kilarna ska möta varandra, en från utsidan, en från insidan. Ställ fönsterkarmen på kilarna.
  3. Kila in hörnen på karmens överstycke och sidostycken från ut- och insidan. Se till att kilarna inte täcker de förborrade hålen för infästning med justerbar karmskruv. Slå inte i kilarna för hårt så att karmen blir skev och buktar.
  4. Väg av karmen med vattenpass. Glöm inte att kontrollera att karmen är i lod och varken lutar inåt eller utåt.
  5. Kontrollera diagonalmåttet. Det kan du göra med hjälp av två lister. Lägg den ena listen på den andra. Håll dem sedan diagonalt i karmöppningen. Dra ut listerna tills listernas ändar ligger dikt an mot karmens hörn. Markera med ett streck över båda listerna där de ligger omlott. Upprepa nu på motstående diagonal. Hamnar strecket på samma ställe är diagonalmåttet lika.
  6. Nu är det dags att skruva i karmskruvarna. Ta sedan bort kilarna vid karmens sidostycken, men lämna kvar kilarna under karmens bottenstycke. Väg av med vattenpasset igen. Behöver du justera, använd karmskruvarna. Häng på fönsterbågen och kontrollera att fönstret går lätt att öppna och stänga. Efterjustera eventuellt med hjälp av karmskruvarna.
  7. Till sist är det dags att täta. Dreva mellanrummet mellan fönsterkarm och vägg. Packa inte för hårt, för då kan karmen bågna. När drevmaterialet är på plats, täcker du med en drevningslist på insidan. Ovanpå listen lägger du fogmassa. Tätningen på utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät – den ska “andas”. Använder du fogskum, se till att sidostyckena inte buktar inåt och att det går att efterjustera.
Premium Wordpress Themes