Allt om Fönster

Olika fönstertyper

Öppningsbara fönster är vanligtvis upphängda på gångjärn i karmen men de kan även vara dragbara i höjd- eller sidled och kallas då för skjutfönster. De vridbara fönstren har i sin tur olika namn beroende var axeln ligger som de roterar runt:

  • Sidohängt fönster: vertikal sidoaxel med gångjärn på vänster eller höger sida.
  • Överkantshängt fönster: horisontal sidoaxel med gångjärn upptill.
  • Underkantshängt fönster: horisontal sidoaxel med gångjärn nedtill.
  • Pivåfönster: horisontal mittaxel som fönstret roterar runt.
  • Vridfönster: vertikal mittaxel som fönstret roterar runt, även kallat fullt vändbart fönster (“fully reversible -” eng.).
  • Dreh-kipp eller tvåvägsfönster: Dubbelhängt fönster där underkantshängning ger vädringsfunktion och sidohängningen gör fönstret fullt öppningsbart.
  • Glidhängt: Vridbart horisontalt som roterar utanför fönstret och därför inte rör rumsutrymmet. Kallas också H-hängt efter tillverkaren H-fönster.
Premium Wordpress Themes