Allt om Fönster

Tvåglasfönster

Att använda fönster med två glasrutor, s k tvåglasfönster tycks vara en gammal sed i Sverige. Före 1920 hade fönstren dubbla enkelbågar där den yttre bågen öppnades utåt. De inre bågarna var i början lösa och sattes in på fönstrets insida under vinterhalvåret. Innerbågarna tätades inifrån med klisterremsor av papper och nertill mellan bågarna lades vadd eller mossa, som skulle suga upp fukt och kondens som bildades mellan bågarna. I början av 1900-talet blev det vanligt med gångjärnshängda innerbågar, som öppnades inåt

Ända fram till 1970-talet var tvåglasfönster med kopplade bågar den vanligaste fönsterkonstruktionen. Under 1970-talet började treglasfönster att användas i syfte att spara energi. De första treglasfönstren utfördes oftast med tre kopplade bågar. Idag utformas de antingen med en båge med en treglas isolerruta eller en kopplad båge där ena bågen innehåller en tvåglas isolerruta och den andra en enkel glasruta.

Premium Wordpress Themes