Allt om Fönster

Utveckling

De första PVC-fönstren började tillverkas 1954 av företaget Trocal i Tyskland, och av naturliga skäl blev de populära i områden av världen där tillgången till trä var begränsad. I Sverige har vi en lång tradition av att bygga med trä varför utvecklingen för PVC-fönster gick något långsammare här. Först i början av 1980-talet blev fönsterprofiler av PVC populära, och 1981 startades den första tillverkningen av PVC-fönster i Sverige av företaget Fönstergruppen i Varberg.

Numera är PVC-fönster ett accepterat alternativ till träfönster, kanske delvis tack vare att materialet kräver mindre underhåll än traditionella fönster av trä, som behöver slipas och målas med jämna mellanrum.

Premium Wordpress Themes