Allt om Fönster

Ventilation

Det är vanligt att man använder fönsterventiler i samband med fönsterbyte i hus med självdragsventilation och sätter igen befintliga väggventiler. Ofta leder det till att förutsättningarna för självdraget försvinner och lägenheterna får en försämrad ventilation.

När du byter till nya fönster blir det oftare tätare än tidigare. Därför är det viktigt att ventilationen blir bra, och för detta finns olika tillbehör såsom spaltventiler, vädringsluckor och Dreh-Kipp-beslaget.

Premium Wordpress Themes